Uk & Puk (VVE)

Uk & Puk

Per 1 januari 2014 gaan wij werken met Uk & Puk.

Uk & Puk is een totaal programma voor kindercentra, dat pedagogisch medewerkers een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. De methode bevat thematische activiteiten die de pedagogisch medewerkers zowel in horizontale baby, dreumes en peutergroepen als in verticale groepen kunnen uitvoeren. Elk thema bevat activiteiten om in een grote groep, een kleine groep of individueel te doen.

Doelstellingen van Uk & Puk zijn:

* Doelen op het gebied van de spraak en taal ontwikkeling;
* Doelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
* Doelen op het gebied van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling;
* Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren;

Uk & Puk is een waardevolle voorbereiding op de basisschool.