Tarieven

Tarieven 2023

Opvang 52 weken hele dag € 9,20 p/u
Opvang 52 weken (3 hele dagen of meer) € 9,15 p/u
Opvang 52 weken ( halve dagopvang 5,5 uur) € 9,37 p/u
Opvang 52 weken ( even oneven weken) € 9,56 p/u
   
46 weken opvang is exclusief de 6 weken zomervakantie  
Opvang 46 weken hele dag € 9,70 p/u
Opvang 46 weken (halve dagopvang 5,5 uur) € 9,79 p/u
Opvang 46 weken (even oneven weken) €10,13 p/u
   
Flexibele opvang (dagdeel 5,5 uur) €10,13 p/u
Optie vervroegde opvang € 8,20 per keer
Gevarieerde warme maaltijd € 4,50 per dag
Verlengde opvang 150% € 15,18 p/u